ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
lapualoszer.hu weboldal felhasználóinak


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a lapualoszer.hu weboldal felület látogatóinak használatának feltételeit.


Annak érdekében, hogy a lapualoszer.hu domain néven lévő weboldalon található termékek vásárlásával és használatával, a szükséges feltételekkel a vásárló (a továbbiakban: látogató) tisztában legyen, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat.


Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, mint látogatóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra (cégekre) vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a fogyasztónak minősülő Vásáróra az eltérő szabályok vonatkoznak.


A lapualoszer.hu weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a lapualoszer.hu felületén elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. ( Lásd pl. adatvédelmi tájékoztató)


A lapualoszer.hu weboldalon lévő termékekre nincs rá mód, hogy a látogató elektronikus formában rendelést leadjon, előrendeljen! A jelen weboldalon lévő termékek a hatályban lévő jogszabályok értelmében csak is kizárólag a szakhatósági engedéllyel rendelkező mintaboltunkban személyes megjelenést követően a megfelelő erre jogosító dokumentumok bemutatásával, igazolásával vehetőek meg magánszemélyek és viszonteladók részére.


A látogató a lapualoszer.hu weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.Üzemeltetője:                  Lapua Hungary Kft.
Székhelye:                      2921 Komárom, Gróf Zichy utca 3.
Telefonszáma:                +36 30 977-9599
Email címe:                     lapuahungary@gmail.com
Cégjegyzékszám:             11-09-024618
Adószám:                        25597103-2-11
Bankszámla.sz:                10403631-50526751-84871009

Rendőrhatósági eng.sz:        11000-821/1354-06/2017.F.
Hadiipari tev.eng .szám:       3FGI1700373
Hadiipari szolg.eng.szám:     3HI1702097


Termékek árai

A lapualoszer.hu weboldalon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.


A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.


A Lapua Hungary Kft nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árakért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Lapua Hungary kft nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.


Felelősség

A látogató a lapualoszer.hu weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Lapua Hungary Kft nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.


Az Internet globális jellege miatt a látogató elfogadja, hogy a lapualoszer.hu weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a lapualoszer.hu használatával összefüggő bármely tevékenység a látogató államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a látogatót terheli a felelősség.


A Lapua Hungary Kft nem vállal felelősséget a lapualoszer.hu weboldalon bemutatott termékek személyes megvásárlását követően a nem rendeltetésszerű használatából keletkezett közvetlen vagy közvetett bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá a testi épséget, egészséget megkárosító következményekért.


Szerző jogok

A lapualsozer.hu weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Lapua Hungary kft a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója lapualoszer.hu elérhető szolgáltatások és termékek nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak.

Bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és termékleírásokat vagy termék specifikációkat, a lapualoszer.hu weboldalon felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).


A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a lapualoszer.hu weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot látogatónak a  weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a lapualoszer.hu weboldal által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Eladó adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.Az ÁSZF egyoldalú módosítása


A Lapua Hungary Kft. jelen ÁSZF-et, a lapualoszer.hu weboldalon bemutatott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a lapualoszer.hu weboldalon történő közzétételt követően lép életbe.

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018 jlius 15.

FIGYELEM!
LEGGYORSABB ELÉRHETŐSÉG: lapuahungary@gmail.com vagy WATSAPP: +36309779599
LEGKÖZELEBBI NYITVATARTÁS ÁRPILIS 22-Április 30 közöttAmennyiben Ön szakmai célú látogató (tehát kizárólag viszonteladó, vagy fegyverek és lőszerek felhasználásával hivatásszerűen foglalkozó személy), úgy kérjük lépjen be, mert oldalaink csak és kizárólag szakmai célú információkat tartalmaznak. Minden egyéb esetben felkérjük, hagyja el oldalunkat!
A "Belépés" feliratra való kattintással Ön kijelenti, hogy szakmai célú látogató (tehát kizárólag viszonteladó, vagy fegyverek felhasználásával hivatásszerűen foglalkozó személy) , és a weboldalon található információkra szakmai célból van szüksége! Felhívjuk figyelmét, hogy a "Belépés" feliratra való kattintással Ön hivatalosan ajánlatot kér cégünktől (2008 évi. XLVIII. Tv. 14./alapján).

Felhívjuk figyelmét, hogy a BELÉPÉS feliratra való kattintással Ön kijelenti, hogy fegyverek felhasználásával hivatásszerűen foglalkozó személy!